Runar Bäckströmin apuraha haettavissa

Runar Bäckströmin säätiön apurahat keksinnöille ovat nyt haettavissa

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on edistää ja rohkaista keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Apuraha voidaan myöntää yksityishenkilöille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille. Apurahan saajilta ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.

Hakumenettely: Apurahaa haetaan sähköisesti osoitteessa: https://runarbackstrom.apurahat.net/


Hakuaika: Apurahojen hakuaika on alkanut 1.10.2022. Voit hakea apurahaa 16.12.2023 saakka.


Jaettava määrä: n. 15 apurahaa, yhteensä n. 225 000 euroa.

Hakemuksen tulee sisältää kuvaus keksinnöstä ja suunnitelma apurahan käytöstä. Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Apurahojen jaosta päättää Runar Bäckströmin säätiön hallitus.

Keksintösäätiö

12.10.2023

Muut Artikkelit