Kasvualusta - Uusille urille ja innovaatioille

KASVUALUSTA – UUSILLE URILLE JA INNOVAATIOILLE

Hankkeessa edistetään yritysten kasvua ja uusien innovaatioiden syntymistä.

Hankkeessa:

  • järjestetään kasvuhakuisille yrittäjille ja yrityksille suunnattuja Kasvun foorumit -tapahtumia ja kasvua edistäviä työpajoja
  • jaetaan keksintöjen ja innovaatioiden edistämiseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja osaamista
  • kehitetään ja testataan innovaatiokilpailualusta ja toteutetaan innovaatiokilpailuja
  • pilotoidaan uusia malleja ja keinoja yritysten ja korkeakoulujen väliseen TKI-toimintaan
  • tuotetaan ennakointitietoa yritysten tietoisuuden lisäämiseksi vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksista

Keksintösäätiö vastaa hankkeen työpaketti 2:n toteuttamisesta — Yhdenvertaiset ja esteettömät kannustimet ja kanavat innovaatioiden tuottamiseksi

Työpaketissa 2:

  • Keksintösäätiön hallinnoiman osahankkeen pääasiallinen tarkoitus on verkkopalvelun kehittäminen
  • vastaa innovaatiokilpailumodulin teknisestä suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta
  • toteuttaa vähintään kaksi innovaatiokilpailua Satakunnan alueella
  • tukee toisten osatoteuttajien toimenpiteitä

Hankkeen toteuttajat ovat Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Keksintösäätiö. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023 – 30.6.2026.

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

https://www.prizz.fi/kasvualusta

 

Projektipäällikkö

Kari Stenman

puh. 040 732 1413

kari.stenman@keksintosaatio.fi

Juhani Talvela

puh. 050 62 471

juhani.talvela@keksintosaatio.fi